Aktuálne farské oznamy:

Nedeľa 11. august 2019, 19. nedeľa cez rok

V pôstnom období sa konala diecézna anketa o živote vo farnostiach. Odpovede tých, čo sa do nej zapojili, boli zlosované, a výhercovia vyhrali ceny. Aj z našej farnosti boli niekoľkí, čo boli odmenení. Niektorým ceny priši už poštou, a tu sú mená výhercov, ktorí si môžu svoju zásielku s darčekom od Žilinskej diecézy vyzdvihnúť po skončení sv. omše v sakristii: Aďka Sobolová, Ivana Ostrochovská, Jozef Horvát, Andrea Mačicová, Daniel Minárik. Výhercom blahoželáme. Vidíte, že do života cirkvi a aktivít vo farnosti sa oplatí zapájať.

Angličtinový tábor, ktorý naša farnosť organizuje pre naše deti, sa bude konať od 19. do 24 augusta vo Fačkove. Prosím rodičov a deti, ktorí sa prihlásili na tento angličtinový tábor, aby prišli po sv. omši na faru, kde dostanú bližšie informácie.

Vo štvrtok 15. augusta je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Je záväzný ako nedeľa. Jeho slávenie začne večernou sv. omšou v stredu o 18:00, a vo štvrtok budú sv. omše ráno o 8:00 a večer o 18:00.

V piatok príde na duchovnú obnovu počas večernej sv. omše vdp. Roman Titze, prefekt kňazského seminára v Nitre.

V sobotu máme Brodňanské slávnosti. Začínajú sa sv. omšou o 11. hodine v našom kostole.

Ohlášky: Sviatosť manželstva sa chystajú prijať snúbenci Richard Maliniak a Iveta Surmová. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencom nech Pán žehná a chráni ich na ich ceste ku kresťanskému manželstvu

Sväté omše:

Brodno

Pondelok: 07:30

Utorok:     18:00

Streda:     18:00

Štvrtok:    07:30

Piatok:     18:00

Sobota:    07:30

NEDEĽA:  8:00, 11:00

Na prvý piatok v mesiaci sa spovedá od 17:00, po sv. omši je adorácia.

Vranie

Sv. omša prvú nedeľu v mesiaci o 9:30

TOPlist